Katatymi, personlighedstræk, der viser sig ved tilstedeværelsen af et følelsesmæssigt særligt betydningsfuldt område i bevidstheden ("ømt punkt") og oftest forekommer hos personer med neurotiske eller paranoide karaktertræk. Frustrationer og krænkelse i relation til katatyme områder udløser en overdreven følelsesmæssig reaktion, der kan præge personen i længere tid. Der kan optræde forbigående sindssygdomme med bevidsthedsforstyrrelse eller vrangforestillinger.