Katatym, (gr. kata- + thymos sind), affektbetinget; ønskebetinget; opstået ved vrangforestillinger.