Katastase, (gr. katastasis), den del af et drama, hvor knuden strammes inden katastrofen.