Katartisk metode, ældre betegnelse for psykoanalyse.