Katapleksi, (gr. kata- + plessein slå), skræklammelse; pludselig, midlertidig lammelse udløst af skræk, overraskelse e.l.