Kataplasma, (gr. kata- + plasma), inden for medicin blødgørende omslag; grødomslag.