Katadioptrik, (gr. kata- + dioptrik), læren om den forenede virkning af det tilbagekastede og det brudte lys.