Kasuist, (se kasuistik), tilhænger af kasuistik; en, som giver sig af med kasuistik.