Kasualisme, (se kasualier), læren om at alt er afhængigt af tilfældet.