Kastellan var i middelalderen en borgfoged eller slotskommandant, der foruden et slot styrede det omliggende område. Senere var det betegnelsen for en person, der har tilsyn med en slotsbygning.