Kasserummeter, salgsenhed for brænde lig med den mængde, der kan være i en kasse på 1 m3 (kubikmeter), når stykkerne kastes tilfældigt ned i kassen. Svarer (med store variationer) til ca. 0,5 m3 træmasse. Jf. rummeter.