Kassationsdomstol, (af fr. cassation, af casser 'brække itu, kassere'), appeldomstol, der kan ophæve underordnede instansers fejlbehæftede afgørelser, men ikke selv sætte en anden positiv afgørelse i stedet. Kassationsdomstole findes ikke i dansk retspleje, men fx i fransk.