Kassation, (se kassere), erklæring om ubrugelighed til militærtjeneste.