Kassa, (it. cassa, lat. capsa kasse, skrin), det sted, hvor betalingen forgår, el. hvor kontantbeholdningen opbevares; "kassen".