Karyotype, (af gr. karyon 'kerne' og typos 'form'), angivelse af en celles kromosombesætning. Et individs karyotype opstilles i forhold til artens normale karyotype, som er baseret på kromosomernes antal og størrelse samt placeringen af centromerer og specifikke båndmønstre på kromosomerne. Mennesket har fx normalt 46 kromosomer, og karyotypen består af de 22 parvist opstillede autosomer (nummereret 1 til 22) samt de to kønskromosomer, enten XX eller XY; den normale karyotype opgives for kvinden som 46,XX og for manden som 46,XY. Karyotypen opstilles fx ved kromosomanalyse i forbindelse med fosterdiagnostik. En mand med den hyppigste kromosomsygdom, Downs syndrom, der oftest skyldes et ekstra kromosom 21 (trisomi 21), har karyotypen 47,XY,+21.