Karvestok, firkantet stok, hvorpå der ved indskårne mærker, skurer, førtes regnskab over betalinger eller gæld; hvert mærke havde en aftalt værdi. Karvestokken kunne kløves på langs og fungere som kontrabog, idet debitor og kreditor beholdt hver sin halvdel. Eksemplarer i danske museer vidner om dens brug i småhandel ind i 1700-t. At få kredit hed at få eller tage på karvestokken.