Karusse, Carassius carassius, fisk i karpefamilien (se karpefisk). Den findes i ferskvand i det meste af Europa og Asien og er særdeles hårdfør over for iltmangel og forurening. Der er to former: damkarussen, der er slank og normalt kun bliver 15 cm lang, og søkarussen, der er meget højrygget og kan blive 45 cm og veje 3,5 kg. Føden er smådyr og plantedele.