Kartove, (platty. kartouve), gammel betegnelse for kanon, især skibskanon.