Karrébebyggelse, (1. led af fr. carré, af lat. quadratum 'firkant'), bebyggelsesform, som omgiver et gårdrum og selv omgives af gader. I Danmark fik bygningstypen sit store gennembrud i 1920'erne, hvor der opførtes mange storkarréer i København. Hornbækhus på Nørrebro (1922-23) opført af Kay Fisker var den første karrébebyggelse, hvor gårdrummet blev anlagt ikke alene til praktiske formål, men også til rekreation.