Karpelaks, Characiformes, orden af fisk hørende til karpefisk. Som fællestræk for ordenens ca. 1400 arter kan nævnes, at de har tænder i kæberne, hos de fleste arter er der en fedtfinne mellem rygfinnen og halefinnen (ligesom hos laks), og de har en mund, der ikke kan skydes frem. Karpelaksene er opdelt i 16 familier, der findes i ferskvand i Afrika og i Sydamerika. De er alle æglæggende, og de fleste er rovfisk. De mindste arter bliver kun et par cm lange, mens fx tigerfisk (Hydrocynus) kan blive over 1 m og veje mere end 50 kg. Tigerfisk lever i Afrika og behandles med respekt af fiskerne. I øvrigt omtales følgende karpelaks: mudderlaks, neonfisk, piratfisk, tetra og øksefisk. Mange karpelaks er almindelige akvariefisk.