Karolingermønter, sølvdenarer, udmøntet under karolingerne (751-987) i Frankrig, Norditalien og det vestlige Tyskland. Mønterne vandt stor udbredelse i Europa efter Karl den Stores møntreform ca. 794, da vægten øgedes til 1,7 g. Se også fransk møntvæsen.