Karnevalssang, canti carnascialeschi, en særlig genre af verdslige sange opført ved karnevalsfestlighederne i Firenze ca. 1475-1525, navnlig på initiativ af Lorenzo 1. Medici (d. 1492). Der er overleveret ca. 70 komplette kompositioner samt et større antal tekster, hovedparten anonyme. Sangene, som er nært beslægtede med den italienske lauda, er strofiske og sat i en enkel tre-fire-stemmig, akkordlig-homofon sats.