En karmeliter er et medlem af en asketisk tiggermunkeorden.