Karisk er et indoeuropæisk, måske anatolisk sprog, der blev talt i den sydvestlige del af Lilleasien; det er overleveret gennem bl.a. graffiti og gravindskrifter fra 600-300 f.v.t.