Kargo, (sp. cargo, af lat. carrus kærre), især i forsikringssprog last; skibsladning.