Karensprog, gruppe af sprog, som tales af 3-4 mio. i etniske minoritetsgrupper i det sydøstlige Myanmar (Burma) og i tilgrænsende dele af Thailand. Sprogene, hvoraf de største er sgaw, pwo og pa-o, anses oftest for tibeto-burmesiske. De er dog stærkt påvirket af tai og austroasiatiske sprog og har især i deres syntaks ligheder med kinesisk. Karensprogene har distinktive toner, mangler ordbøjning, og ordstillingen er til forskel fra andre tibeto-burmesiske sprog subjekt-verbum-objekt. De største karensprog har skriftsprog, der anvender det burmesiske alfabet.