Karensperiode, inden for forsikring den tidsperiode, hvori en forsikret ikke eller kun delvis kan få udbetalt en ydelse, uanset at de almindelige betingelser for udbetaling er opfyldt. Begrebet anvendes i nogle forsikringer om den tid, der går fra kontraktens indgåelse, til selskabets ansvar træder i kraft.