Karens, (lat. carentia det at undvære, af carere mangle), det at være uden; undværen.