Kardiograf, (gr. kardio- + -graf), apparat til fremstilling af kardiogrammer; elektrokardiograf.