Kardiasteni, (gr. kardi- hjerte + asteni), nervøs hjertesvækkelse.