Kardialgi, (gr. kardi- + -algi), smerter, som udgår fra hjertet, fx ved hjerteinfarkt.