Karbonpapir, kalkerpapir, papir, hvis bagside er betrukket med en afsmittende farve, opr. carbon. Anvendtes ved bl.a. xerografi.