karavane

Karavane, organiseret rejseform for transport af gods og varer på pakdyr og for rejsende, handelsfolk eller pilgrimme. Den hører hjemme i det nordlige Afrika og på Asiens stepper samt i ørkner og bjergområder i Mellemøsten og Centralasien og er afhængig af mulighederne for at finde græsning og vand.

Faktaboks

etymologi:
Ordet karavane kommer af persisk kāravān, kārvān, måske af en afledn. af sanskrit karabha 'kamel'.

Historie

Transportdyrene var oftest den en- eller topuklede kamel, men også muldyr og hest, særlig i bjergegne, sine steder yakokse, mens æsler (og okser) især anvendtes i lokaltransport. Karavaner varierede i størrelse fra få strenge af 5-6 sammenbundne kameler til 10.000 som i salttrafikken gennem Sahara. Rejseteknikken var nomadernes.

Karavaneveje skabte sammenhænge og formidlede kulturpåvirkninger over store afstande og var internationale og multietniske. Med Kinas ekspansion mod vest 200 f.Kr. under Handynastiet etableredes en karavanehandelsrute, Silkevejen, fra Kina gennem Centralasien til Middelhavets østkyst med kostbarheder. Andre ruter fra Indien til Middelhavsområdet havde i middelalderen stor betydning for Europas forsyning med krydderier. Efter opdagelsen af søvejen til Indien ca. 1500 fik disse karavaneruter konkurrence fra skibsfarten, og navnlig oprettelsen af ostindiske handelskompagnier i Holland og England efter 1600 medførte, at størstedelen af Europas import af asiatiske varer overgik fra karavanehandel til kompagnihandel.

Fra ca. 1000 e.Kr. blev der i den islamiske verden opført karavanseraier til vejfarende og deres dyr, og så sent som 1900 byggede den afghanske emir dem langs alle hovedveje for at sikre vejfreden og konsolidere sit greb om landet.

Karavaneruter er følsomme over for politiske forhold, og ufred og overdreven told kan medføre hurtige omlægninger.

Karavanehandel i nyere tid

Vor viden om karavanehandel, dens organisering og finansiering i dag er begrænset. Et internationalt netværk af handelshuse og brug af kreditbreve opretholder karavanehandelen. I reglen ledsager købmændene deres varer, mens det praktiske overlades til tjenere eller lejede transportfolk, jævnligt nomader. Det hænder, at disse selv bliver karavanehandlende og senere basarkøbmænd, en udvikling, der bl.a. er kendt i Afghanistan, hvor handelskaravaner for sikkerhedens skyld sluttede sig til pashtun-nomadernes årstidsvandringer. I dag er karavaner fortrængt til afsides og utilgængelige egne og kan foruden transport af varer være involveret i transport af illegal kontrabande som narkotika, våben o.a. kostbare varer.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig