En karakteristik er inden for matematik et kendetal; det hele tal i en logaritme; det modsatte af mantisse.