Kapstan, (eng. capstan), roterende aksel i båndoptager, der fører båndet forbi tonehovedet.