Kapitularier, kapitelinddelte retsforskrifter, der især i 800-t. blev udstedt af Karl den Store og hans efterfølgere. Kapitularierne rummede i almindelighed ny ret, hvormed regenten enten på egen hånd eller med befolkningens samtykke supplerede de eksisterende stammelove, se germansk ret.