Kapitalvindingsskat, skat af fortjeneste ved salg eller anden overdragelse af visse aktiver, primært skat af kapitalgevinst på fast ejendom. Se avancebeskatning.