Kapitalliberalisering er kapitalens fri bevægelighed i EU's indre marked, som blev en realitet efter vedtagelsen af Den Europæiske Fælles Akt i 1987; der indførtes samtidig stort set ligelig behandling af kapitalbevægelser mellem EU-lande indbyrdes og EU-lande og tredjelande. Den begrænsede adgang for andre end danske statsborgere til at erhverve sommerhuse i Danmark er et eksempel på en undtagelse fra EU's kapitalliberalisering.