En kapitalindtægt er en indbetaling, som ikke er en indkomst, men en ændring i formuens sammensætning, fx indtægten ved optagelse af et lån eller modtagelse af afdrag på tilgodehavender.