Kapitalindkomst, skattemæssigt begreb, der især har betydning for skatteberegningen. Kapitalindkomst er primært renter, visse kursgevinster og -tab samt over- og underskud af ejerboliger, se indkomstskat.