kapitalgevinst og -tab

Kapitalgevinst og -tab, gevinst og tab, som opstår for en ejer af et gode, når godet i uændret stand bliver mere værd eller mindre værd. Kapitalgevinst eller -tab på et gode afspejler såvel periodens inflation som forskydninger i godets pris i forhold til prisen på andre goder. Kapitalgevinster kan opstå ved pludselige økonomiske skift og kaldes da windfall gains.

Ejerens afkast af et kapitalgode består af periodens afkast og en kapitalgevinst, evt. kapitaltab. Ejeren af en ejendom opnår således en huslejeindtægt og en prisstigning eller evt. et prisfald på ejendommen. Om ejeren opnår den forventede prisstigning eller ej, er en del af ejerrisikoen.

Kapitalgevinsterne på ejendomme har vakt mest opmærksomhed, idet ejendommene med en samlet værdi på ca. 4350 mia. kr. (2015) dominerer nationalformuen i Danmark, således at selv procentuelt små ændringer i ejendomspriserne udløser beløbsmæssigt store kapitalgevinster eller -tab. Kapitalgevinster og -tab på ejerboliger har således været meget betydelige. Ejerboligpriserne steg i 1960'erne og 1970'erne mere end den generelle inflation, og det gav boligejerne reale kapitalgevinster. I begyndelsen af 1980'erne og igen 1987-93 førte voldsomme kapitaltab på ejerboliger til en bølge af tvangsauktioner, mens ejerboligprisstigningerne 1982-86 og igen fra 1993 har skabt nye kapitalgevinster. Kapitalgevinster og -tab på finansielle fordringer betegnes kursgevinster og -tab, på lån betegnes de debitor (gevinst og -tab).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig