Kapitalapparat, den samlede mængde af maskiner, bygninger og redskaber, som indgår i en produktionsproces enten i en enkelt virksomhed eller i samfundet som helhed. Sammenhængen mellem kapitalapparat og produktion indgår som et vigtigt led i mange teoretiske økonomiske ræsonnementer; det er dog vanskeligt at opgøre kapitalapparatets størrelse empirisk pga. mangelen på en naturlig fælles måleenhed.