Kapillarzonen, zone i jorden, hvor hårrørsvirkningen mellem kornene hæver vand over grundvandszonen. Da hårrørsvirkningen foregår i jordens fineste porer, afhænger den kapillære stighøjde og derved kapillarzonens tykkelse af kornstørrelsen. Jo finere materiale, jo større stighøjde. I sand og grus er den kapillære stighøjde kun få cm, mens den i fed ler kan nå adskillige meter. Se også jordvand.