Kapillarprøvning, ikke-destruktiv prøvningsmetode til påvisning af revner i overfladen af ikke-porøse materialer, fx metal, plast eller keramik; revneåbninger ned til 0,5 μm kan påvises. Prøvningen udføres ved at oversprøjte emnets overflade med en væske, som vil trænge ind i revner og utætheder. Væsken kan enten være fluorescerende, så revnerne kan ses ved ultraviolet belysning, eller være tilsat et kraftigt farvende stof, der efterfølgende fremkaldes. Metoden anvendes dels til kontrol af nye dele efter fx svejsning eller hærdning, dels til at finde udmattelsesrevner i fx aksler eller tandhjul. Metoden er miljøbelastende pga. brugen af opløsningsmidler og erstattes ofte af hvirvelstrømsprøvning i metalliske emner. Se også materialeprøvning.