Kapillarelektroforese, kemisk separationsmetode, som blev kommercielt tilgængelig i slutningen af 1980'erne. Metoden er karakteriseret ved at give meget høj separationseffektivitet også af større molekyler som fx proteiner og DNA-fragmenter. Se elektroforese.