Kapillarelektricitet, (lat. kapillar + gr. elektricitet), elektrisk spænding, der under visse forhold opstår som følge af kapillaritet.