Kapelmusikus, musiker, der er medlem af et musikkapel. I Danmark benyttes benævnelsen udelukkende som titel på medlemmer af Det Kgl. Teaters orkester, Det Kgl. Kapel.