Kapacitet, (af lat. capacitas 'ydeevne', af capax, se kapacitans), maksimal ydeevne af et teknisk anlæg eller en maskine; fx angiver et kraftværks kapacitet dets maksimale effektydelse målt i MW.