Kaospilot, (gr. kaos + fr. pilot), en, der har taget en treårig kulturuddannelse som har til formål at skabe kulturelle igangsættere og projektledere.