Kanvasser, (eng. canvasser), en, der hverver stemmer, kunder e.l.